Hyeny v akci str. 271

A právě Hlavačka inspekci ministra vnitra 5. února 1956 o zákulisí této akce zasvěceně vypověděl: "Akce Světlana byla vedena u StB Gottwaldov v letech 1948 až 1950. Spolupracoval na ní také útvar 701A ministerstva vnitra, který měl již zprávy z jiných krajů, a proto akci centrálně řídil. V Gottwaldově jsem řídil a schvaloval operetivní postup já, dále jej rozpracovával soudruh Rudolf Bezděk ze Vsetína. Později se situace vyvinula tak, že opatření byla činěna na základě pokynů útvaru 701A, o nichž někdy jsem byl informován, jindy ne. Jaroslav Tureček (vedoucí operativy krajského velitelství v Uherském Hradišti - poznámka autora) dostával pokyny také bez mého vědomí. Na toto jednání jsem si stěžoval přímo tehdejšímu veliteli Státní bezpečnosti Osvaldu Závodskému osobně po jedné z porad krajských náčelníků StB v Praze. Osvald Závodský mi však neřekl, učiní-li nějaká opatření k ostranění tohoto stavu. Později byla Závodskému podána písemná zpráva, v níž mu sděluji, že Tureček vůbec nepředkládal žádných zpráv. Na tento můj dopis došla odpověď od Závodského zástupce Ivo Miléna, že Tureček je pověřen speciálními úkoly jedním z referentů skupiny BA ministerstva vnitra a zakazuje se dělat proti němu nějaká opatření. (...) Přes vážné nedostatky je nutno Turečkovi přiznat odvahu a rozhodnost, s jakou postupoval při styku se členy Světlany, kteří byli zatýkáni suchou cestou, kdy byl často v nebezpečí smrti."


Pospíšil upravuje citaci protokolu.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek IV

Baudis

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek IV

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek IV

Popis obrázku