Hyeny v akci str. 305

Ze žádného dokumentu o činnosti Antonína Slabíka během války nevyplývá, že by měl do února 1945 něco společného s odbojem. Teprve s přicházejícím jarem 1945 se Slabík začíná vzdalovat od rodiny a hledat ve svém okolí kontakt na partyzány, kteří se zde měli zdržovat.


„... ze žádného dokumentu...“ - Dušan Oslík vypovídá, že se seznámil s Antonínem Slabíkem asi v lednu 1945.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Dušan Oslík 8. 6. 1949

Oslík