Hyeny v akci str. 306

Ve zmíněné knize se s čerstvým partyzánem Slabíkem můžeme setkat například v situaci, kdy pochybný velitel Josef Houfek nařídil popravu dvou odbojářů Koupila a Novotného. Zatímco mnozí partyzáni se u Houfka přimlouvali za ušetření života odsouzenců, Slabík mlčel. Po válce se nejvíce chlubil tím, že byl mezi desítkami jiných odbojářů, kteří 18.dubna 1945 přepadli zámek v Hošticích na Kroměřížsku. Při této akci byl nejprve bezdůvodně napaden hrabě Franz Dubský. O pár hodin později odbojáři zatkli německého generálmajora Hugo von Müllera, který pana hraběte při jízdě okolo zdvořilostně navštívil. Do zámecké pasti byl posléze vlákán také generálův doprovod a kroměřížský hejtman Koblischek. Jak si v těchto okamžicích počínal Slabík, se v knize nedočteme. Víme však, že přepadení zámku v Hošticích mělo svou dramatickou dohru, při které už partyzáni stáli stranou. Po jejich odchodu se zajatým generálem a hejtmanem se do zámku dostavila hlídka SS. Když zjistila, že v zámeckém sklepě se nachází sedm usmrcených vojáků z generálova doprovodu a generál spolu s hejtmanem Koblischkem jsou v zajetí partyzánů, naplánovala krvavou odvetu: exemplární potrestání občanů Hoštic. O vypjaté atmosféry naštěstí zasáhl opravdový hrdina, hrabě Dubský. Před velitelem esesáků čekajících na pokyny, jak se shromážděnými vesničany naložit, prohlásil na svou čest, že lidé z obce nemají s masakrem na jeho zámku nic společného. Díky jeho vystoupení se situace zklidnila a nevinní vesničané byli zachráněni před perzekucí. Po této události se členové skupiny Olga už do žádné další větší bojové akce nezapojili.


„... že byl mezi desítkami ...“ - Antonín Slabík se přímo podílel na zatčení generálmajora Hugo von Müllera.

„Při této akci byl nejprve bezdůvodně napaden hrabě Franz Dubský.“ – zde by měl Pospíšil uvést, že hrabě Dubský se hlásil k německé národnosti.

„Do zámecké pasti byl posléze vlákán také generálův doprovod a kroměřížský hejtman Koblischek.“ – tady by měl Pospíšil uvést, že Dr. Karl Koblischek patřil k předním nacistům v oblasti.

„...opravdový hrdina, hrabě Dubský...“ - hlásil se k německé národnosti a byl přítelem nacistického generálmajora Hugo von Müllera - podle Pospíšila opravdový hrdina.

Ve skutečnosti partyzáni zajali generálmajora Hugo von Müllera a Dr. Karla Koblischeka a aby nebyli obyvatelé Hoštic exemplárně potrestáni, napsali partyzáni dopis, který předal hrabě Dubský nacistům, že v případě pomsty na obyvatelstvu Hoštic bude generálmajor zastřelen. Proto bylo od tohoto úmyslu upuštěno.

„Po této události se členové skupiny Olga už do žádné další větší bojové akce nezapojili.“
- Pro mnoho lidi je Velehrad symbolické místo a Pospíšilovi se nehodí uvést, že Slabíkova partyzánská skupina se podílela na osvobození Velehradu.