Hyeny v akci str. 307

Není jistě náhodou, že právě v komořanském závodě se na zakázku zhotovuje nábytek do Schramova pražského bytu. Za tuto službu se Schramm Slabíkovi revanžuje. Měl hlavní zásluhu na tom, že se Slabík objevil ve skupině partyzánů na Pražském hradě, kde z rukou prezidenta dr. Beneše převzal Československý válečný kříž 1939. Snímky z tohoto slavnostního aktu pak sloužily Slabíkovi po celý zbytek života, aby se mohl před různými lidmi předvádět jako velký odbojář. Jedni, kteří neznali skutečné Slabíkovo působení v odboji, museli nad takovou poctou uznale pokývat hlavou. Ti, kteří měli vědomosti o jeho skutečných „zásluhách“, nechápali, za co byl Slabík vlastně prezidentem dekorován.


Antonín Slabík se účastnil jedné z nejúspěšnějších akcí partyzánského odboje, kdy se partyzánům podařilo zajmout nacistického generálmajora Hugo von Müllera, a také se Antonín Slabík účastnil osvobození Velehradu. Za tyto činy byl vyznamenám Dr. Benešem.

Vyznamenání Slabíka prezidentem Benešem se Pospíšilovi nehodí do jeho záměrů poškodit Antonína Slabíka, a tak vymýšlí, že Slabík dostal vyznamenání za to, že dodal Schramovy nábytek.

Co ale potom jiní členové partyzánské skupiny „Olga", kteří byli také vyznamenáni?
Co oni dodali Schramovi?

Archiv bezpečnostních složek: V 489 Brno– Jan Obdržálek 9. 11. 1949

Obdržálek