Antonín Slabík a jeho členství v KSČ

U Antonína Slabíka a jeho manželky Pospíšil neustále zdůrazňuje jejich členství v KSČ a je to pro Pospíšila důkaz spolupráce s komunistickým totalitním režimem.

Antonín Slabík a jeho manželka vstoupily do KSČ už v roce 1945, což učinila také většina partyzánů.

Členství v KSČ nebylo nic neobvyklého u členů protistátní organizace Světlana, většina partyzánů vstoupila už v r. 1945 do KSČ.

Rudolf Lenhard, už jako vedoucí protistátní organizace Světlany-Makyty dokonce vybízel, aby ti, co nejsou v KSČ, aby do strany vstoupili a tím by byli méně podezřelí z ilegální práce. A tak členové Světlany vstupovali záměrně do KSČ.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Operativní materiál – podvazek VI/4 - Úřední záznam č. 62/48 - část hlášení informátora StB - Václava Kocourka

Kocourek
Antonín Slabík jako člen KSČ začal po únoru 1948 bojovat proti vlastní straně a podařilo se mu vytvořit největší protistátní organizaci v ČSR připravenou bojovat proti komunistickému totalitnímu režimu.

Příklad členů protistátní organizace Světlana v KSČ:

Buřeš – 1945, Lenhard – 1945, Matúš – 1945, Mičůnková – v době zatčení podanou přihlášku do KSČ, Minks – 1946, Čermák – po únoru 1948, Diviš - po únoru 1948, Václav Hromek - po únoru 1948, Jeřábek - po únoru 1948, Král - po únoru 1948, Kudlička - po únoru 1948, Doležalová – březen 1948, Maček – 1926, Matyáš – 1945, Oškera – březen 1948, Paděra – 1921, Pražák – březen 1948, Rus ml. – 1945, Rus st. – květen 1946, Smetana – 1945, Švarc – březen 1948, Sýkora – 1945, Svoboda – březen 1948, Župka – po únoru 1948, Bébar – březen 1948, Černý – leden 1948, Hamala – červen 1948, Prokop – únor 1948, Rudolf Hromek – březen 1948, Churý – po únoru 1948, Oslík - čekatel v KSČ.