Hyeny v akci str. 308

Zvědavý novinář položil Slabíkovi v rozhovoru, který je uveden v čísle 47 ze 6.prosince 1946, mimo jiné všetečnou otázku: „Kdy jste vstoupil během války do partyzánských řad?“ Slabík odpověděl, že se tak stalo na počátku roku 1945. Není to pravda, mezi odbojáře se dostal až v březnu 1945. Tenkrát však nebyl Slabík sám, kdo si nějaký ten měsíc v odboji přidal, aby byl podle platných směrnic považován za odbojáře. Naštěstí pro Slabíka se nikdo neozval, aby mu oponoval, a tak mohl mít z celostránkového článku ve čteném časopise radost.


To, co uvádí Pospíšil, NENÍ pravda !!!

V časopise Partyzán číslo 47 ze 6. prosince 1946 se citace otázky, kterou uvádí Pospíšil, vůbec nenachází.

V časopisu Partyzán je uveden článek o Antonínu Slabíkovi a NE rozhovor, jak uvádí Pospíšil. Tudíž Antonín Slabík NELHAL, protože neodpovídal na otázku. Jediný, kdo lhal, je Pospíšil.

Pospíšil se snaží dokázat, že Antonín Slabík byl lhář, který lže o začátku své partyzánské činnosti, aby byl považován za odbojáře.

Podle zákona č. 34/46 Sb. a zákona č. 255/46 Sb. stačí k přiznání charakteru čs. partyzána dva měsíce, za zvlášť nebezpečných okolností jeden měsíc příslušnosti k partyzánské jednotce, a bez ohledu na dobu pouhým vykonáním hrdinského činu, případně vynikající zásluhou o jednotku.

Je zvláštní, že Pospíšil, který napsal knihu HYENY o partyzánech, takovou informaci neví, anebo úmyslně lže čtenářům.

Antonín Slabík nemusel lhát o začátku své partyzánské činnosti, protože se přímo zúčastnil zatýkání nacistického generálmajora Hugo von Müllera, jen za tento čin mohl být považován za odbojáře.

Článek z časopisu Partyzán číslo 47 ze 6. prosince 1946

Slabík

slabík