Hyeny v akci str. 308 - milostný poměr Slabíka a jeho švagrové Bedřšky

Všechny vzpomínané aktivity a funkce soudruha správce Slabíka začínaly mít od druhé poloviny roku 1947 stále negativnější dopad na chod jemu svěřené stolařské firmy. Ta na přelomu roku 1947 a 1948 pomalu spěla ke krachu. Komplikovat se Slabíkovi začíná i jeho rodinný život. Svůj podíl na tom měla mladší sestra jeho manželky, jedenadvacetiletá svobodná Bedřiška Slavíková (1926), která přijela do Komořan pomoci sestře s vedením domácnosti a výchovou dětí. Bedřiška měla nejen snahu pomoci svému švagrovi s administrativou vedení dílny, byla mu užitečná i jinak, a to se stává příčinou svárů v rodině. O tom, že mezi Bedřiškou a Slabíkem docházelo k intimnostem, vypověděla později do protokolu nejen jeho manželka Marie Slabíková, ale autorovi to potvrdila i Otýlie Bebarová a JUDr. Jiří Ondráček, Slabíkův známý z poválečného partyzánského hnutí. O tomto poměru se podle Ondráčka všeobecně vědělo i mezi dalšími bývalými partyzány, kteří Slabíka znali.


„Milostný poměr Bedřišky a Antonína Slabíka“ – Pospíšilem vymyšleno !

Jak vznikla legenda o milostném poměru Antonína Slabíka a švagrové Bedřišky?

10. března 1949 přišla StB zatknout Antonína Slabíka, který ale nebyl doma, a tak StB čekala na Antonína Slabíka, až se vrátí domů. Jeho švagrové Bedřišce se podařilo uprchnout a varovat Slabíka, aby nechodil domů, že na něj čeká StB. Bedřiška už se nemohla vrátit domů, ale musela se skrývat společně s Antonínem Slabíkem. Jelikož se Slabík potom ještě tajně sešel se svou manželkou, domluvili se, že pokud by byla zatčena StB a vyslýchána, aby tvrdila, že měla se Slabíkem špatný vztah a že Slabík měl poměr s její sestrou Bedřiškou.

Toto Slabíkovi poradil Rudolf Lenhard u Obdržálka, aby se takto bránila jeho manželka u výslechu. To všechno se odehrálo až po 10. březnu 1949, avšak Pospíšil se to snaží posunout na přelom roku 1947/1948.

Do pokusu StB na zatčení Antonína Slabíka 10.března 1949 neexistuje žádný dokument o vztahu Slabíka a jeho švagrové Bedřišky.

Ani Slabíkovi nejbližší spolupracovníci ve Světlaně (např. Lenhard, Baruš), ani Komořanští informátoři StB nevypovídají nic o vztahu Antonína Slabíka a jeho švagrové Bedřišky.

Pospíšil v knize Hyeny v akci poškodil osobu Antonína Slabíka trvzením, že Slabík měl poměr se svojí švagrovou, musí proto upravovat archivní dokumenty i na dalších stranách knihy:

Hyeny v akci str. 309 - Pospíšil u tohoto dokumentu posunuje čas z roku 1950 na rok 1948

Hyeny v akci str. 359 - Pospíšil upravuje citaci Aloise Prokopa

Archiv bezpečnostních složek: V489 Brno – Jan Obdržálek 9. 11. 1949

Lenhard poradil Slabíkovi, aby řekl manželce, že pokud by byla zatčená StB, aby vypovídala o vztahu Slabíka s Bedřiškou.Obdržálek