Hyeny v akci str. 308

Našli se však někteří členové KSČ a současně akčního výboru Národní fronty v Komořanech, kteří na něj kvůli jeho povýšenosti a aroganci podali několik hlášení na Oblastní velitelství StB Uherské Hradiště. V jednom z nich se uvádí: „Jeho povaha je vychloubačná, což je patrno zejména z toho, že staví svou partyzánskou činnost stále na obdiv. Nerad dodrží slovo. Málokdy splní to, co slíbí. V Komořanech proto nemá mnoho přátel. (…) Na různých pitkách utrácí mnoho peněz, čímž uvádí závod do úpadku, což je zřejmé z toho, že dnes zaměstnává pouze šest zaměstnanců, ačkoliv tento závod byl jeden z nejlepších v Komořanech a zaměstnal vždy nejméně třicet zaměstnanců.“


Tato hlášení nejsou kvůli povýšenosti a aroganci, jak uvádí Pospíšil, ale protože StB podezírala Slabíka se spojení s Vávrou – Staříkem.

Slabík je podezřelý z ilegální činnosti a StB si zjišťuje informace o Slabíkovi!

Pospíšil nikde nemůže uvést, že Slabík není spokojen s režimem po únoru 1948!

Slabík měl v Komořanech velmi dobrou pověst. Toto hlášení je od informátorů StB, kteří neměli Slabíka rádi.

Slabíkova pověst v Komořanech

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Operativní materiál – podvazek VI/4 - Úřední záznam č. 3/48