Hyeny v akci str. 309

Ještě v lednu 1949 dochází na Slabíka od komořanských donašečů, neznajících však podstatu skutečné Slabíkovy činnosti, tato zpráva: „Slabík je nestálé povahy, rád se opíjí a jezdí na flám do Brna. Jeho rodina je nákladná, a přes to všechno má Slabík dosti peněz, aby svoji rodinu vydržoval.“


Antonín Slabík nebyl spolupracovníkem StB ve Světlaně!

Právě naopak bojoval proti totalitě a StB se na něj informovala. A tak musí Pospíšil uvádět jen ty části materiálů, které se mu hodí, aby v očích čtenářů vyzněl Slabík jako spolupracovník StB.

Slabík měl v Komořanech velmi dobrou pověst. Toto hlášení je od informátorů StB, kteří neměli Slabíka rádi.

Slabíkova pověst v Komořanech

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Operativní materiál – podvazek VI/4 - Úřední záznam č. 12/49

Baudis - protokol, nebo tak neco