Hyeny v akci str. 309

V polovině roku 1948 musel jako národní správce provést ve svěřeném závodě inventuru, která však nedopadla dobře. Zřejmě i proto se o něj začínají více zajímat orgány StB. V té době zasílá Krajské velitelství StB Brno na ministerstvo vnitra do Prahy k osobě Slabíka následující hodnocení: „V únoru 1948 se projevil jako dobrý státník, byl členem Okresního akčního výboru ve Vyškově, byl považován za radikálního komunistu. Po osvobození dostal stolářský závod, který přivedl ke krachu. Udržuje intimní styky se svou švagrovou Bedřiškou Slavíkovou, narozenou 30. listopadu 1926. Povahou je Slabík flegmatik, dobrodruh, prospěchář a ziskuchtivec.“ A právě Slabík s máslem na hlavě byl pro Státní bezpečnost vítaným objektem. Byl svým dosavadním způsobem života předurčen k tomu, aby ho estébáci využili pro své záměry podle zásady něco za něco. Stačilo přimhouřit oko nad pokleskem a naznačit provinilci, že za tuto velkorysost se musí odvděčit… Dotyčný pak neměl jinou možnost než souhlasit a začít spolupracovat.


Antonín Slabík nebyl spokojen s komunistickým režimem.

Pospíšil se nikde nezmiňuje, že po únoru 1948 docházelo ke znárodňování a že také stolařství Antonína Slabíka mělo být znárodněno. To se samozřejmě Antonínu Slabíkovi nelíbilo, a tak začal proti novému režimu bojovat.

Nikde v žádném dokumentu se nenachází žádná informace o tom, že by byla u Slabíka prováděna inventura, která nedopadla dobře!!!

Pospíšil musel vymyslet důvod, proč by Antonín Slabík začal spolupracovat s StB. Vymyslel proto inventuru, která nedopadla dobře.

Na následujících stranách jsou výpovědi lidí z okolí Antonína Slabíka.

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Josef Baruš 9. 8. 1949

Baruš

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Alois Prokop 21. 6. 1949

Prokop

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Otta Černý 21. 11. 1949

Černý

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno - Josef Kovář 5. srpna 1949

Kovář