Hyeny v akci str. 309 Slabíkovy kontakty na StB

Zda to bylo právě Slabíkovo špatné hospodaření nebo i jiné okolnosti, co upoutalo pozornost StB, se dnes již přesně nedozvíme. Pravdou však je, že kontakty na StB v Brně měl. Dokazuje to mimo jiné informativní výslech Josefa Vávry-Staříka z 19. července 1950: „ Na otázku, kde a jakým způsobem získával Slabík informace k činnosti v Československu, Vávra odpověděl, že tyto získával buď od nějakého příslušníka SNB, nebo kriminální služby, nebo Státní bezpečnosti v Brně. Slabík však odmítl Vávrovi sdělit jméno této osoby.“ Toto své tvrzení Vávra zopakoval při dalším výslechu 25.července 1950: „…Slabík ale tvrdil, že o podobných věcech byl také sám informován, jelikož měl dobré spojení na Státní bezpečnost v Brně. Jméno osoby, na niž měl toto spojení na StB v Brně, mně však nevyzradil.“
Podobně vypovídal Slavíkův bratr Jaroslav v protokolu sepsaném na Krajském velitelství StB Gottwaldov 18.března 1949: „Vzpomínám si také, že jsem bratrovi tehdy řekl, že mám jakési obavy, že naše činnost bude prozrazena. Na to mi bratr odpověděl, abych se vůbec nebál, že on má dobré styky s příslušníky Státní bezpečnosti v Brně (…)“.


Antonín Slabík mohl mít nějaké kontakty na StB, ale tyto kontakty byly pouze za účelem získávání informací pro Slabíkovu protistátní činnost.

Pospíšil vytrhává citace protokolů Vávry-Staříka a Jaroslava Slabíka z kontextu a tyto citace dále upravuje.

Například Jaromír Vrba měl kontakt na StB ve Zlíně na paní Bečicovou, která varovala Vrbu před zatčením.

Pospíšil ještě zmiňje kontakty Antonína Slabíka na StB na str. 336


Například Jaromír Vrba měl také kontakty na StB viz. str. 343


Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 Josef vávra Stařík 19. 7. 1950

Josef Vávra-Stařík

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 Josef vávra Stařík 25. 7. 1950

Josef Vávar-Stařík

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno Jaroslav Slabík 18. 3. 1949

Jaroslav Slabík