Hyeny v akci str. 310

Po skončení Slabíkova neslavného správcovství završeného krachem se kupodivu nic nedělo. Slabík nemusel na policii vysvětlovat, jak se zpronevěřenými penězi naložil, navíc mu byl povolen prodej nábytku. Z dalších hlášení, která tehdy zasílali různí informátoři ze Slabíkova okruhu orgánům StB, vyplývá, že Slabík, i když podle nich s nábytkem prakticky neobchoduje, má stále dost peněz. To, že mu byl ponechán obchod, dávalo Slabíkovi oficiálně důvod cestovat. Na svých různých výletech se pohyboval převážně v osobním automobilu. Podle pozdější výpovědi jeho bratra Jaroslava zajížděl Antonín Slabík v letním a podzimním čase roku 1948 často vlakem do Prahy, kde navštěvoval nejen jeho, ale i ministerstvo vnitra.


1. Slabíkova firma neskončila krachem.

2. Nebyl mu NAVÍC povolen prodej nábytku! Po znárodnění stolařství byl Slabíkovi ponechán POUZE prodej nábytku.

3. Slabíkovy cesty do Prahy – Pospíšilem upraveno. Cesty do Prahy se konaly od osvobození až do září 1948. A to ve společnosti Slabíkových kamarádů partyzánů.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Jaroslav Slabík 18. 3. 1949

Jaroslav Slabík