Hyeny v akci str. 310

Po častých návštěvách v Praze přijímá na oplátku Slabík v Komořanech hosty z hlavního města. Místní lidé si všimli nejen různých pražských návštěv u Slabíků, ale také jiných jeho kontaktů na „úrovni“. Vedle jiných to zjistil také praporčík SNB Alois Prokop, člen KSČ, od léta 1948 do jara 1949 sloužící na stanici Sboru národní bezpečnosti v Komořanech. „Že by Slabík organizoval nějakou protistátní činnost, jsem nikdy nezaznamenal. Jezdili za ním lidé státně spolehlivý. Jednalo se o velitele SNB ve Vyškově npor. Potockého jeho zástupce poručíka SNB Josefa Motala a pozdějšího velitele SNB ve Vyškově Lukáška. Často jsem Antonína Slabíka zahlédl ve velmi přátelském debatě s předsedou KSČ v Komořanech Františkem Peškem. Před Slabíkovým domem stála i několik hodin auta pražských poznávacích značek.“ Výpověď svého kolegy potvrzuje i další člen SNB v Komořanech Josef Svoboda: „Během celé údajné protistátní činnosti se se Slabíkem kontaktovali npor. SNB a člen KSČ František Potocký, bývalý velitel SNB ve Vyškově, a také pozdější okresní velitel SNB ve Vyškově, vrchní strážmistr a člen KSČ Jaroslav Lukášek, kteří k němu velmi často dojížděli a zdržovali se u něj v Komořanech do pozdních nočních hodin." Jak je vidět, zázemí pro ilegální činnost hledal Slabík opravdu v podivných společnostech.


Pospíšil záměrně upravuje citaci z výslechového protokolu Aloise Prokopa a Josefa Svobody, které patřičně upravuje a dokonce určité části domýšlí.

Prokop a Svoboda se bránili u výslechu tím, že uvedli, že se Slabík stýkal se spolehlivými lidmi.

Slabík se navenek choval jako dobrý komunista, ale tajně bojoval proti komunistickému režimu.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Alois Prokop 18. 6. 1949

Alois Prokop

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Josef Svoboda 13. 6. 1949

Josef Svoboda