Hyeny v akci str. 311

Než s Antonínem Slabíkem vyrazíme do různých koutů Moravy, kde navštěvoval známé i neznámé občany a přesvědčoval je ke vstupu do ilegální organizace Světlana, zastavme se na chvíli u Slabíků doma prostřednictvím výpovědi jeho paní Marie učiněné později na StB Brno a v Uherském Hradišti: „Jako členka KSČ s číslem legitimace 870278 jsem věděla o velké angažovanosti manžela pro partyzánské věci. V době,kdy přebíral manžel národní správu výrobny nábytku,vzala jsem si k sobě sestru Bedřišku Slavíkovou, aby mi pomáhala v domácnosti,jelikož jsem měla tři malé děti.Sestra také pomáhala manželovi v administrativě. Já jsem se o práci manžela a sestry nezajímala, věnovala jsem se výhradně jen domácnosti. Tyto práce prováděl můj manžel s Bedřiškou v kanceláři, do které se chodilo přes di1nu, takže jsem ani neviděla, kdo za nimi chodí.Je mi známo, že za mým manželem zvláště na podzim roku 1948 chodilo mnoho neznámých lidí, kteří se v kuchyni vůbec nezastavovali a chodili přímo přes dílnu do kanceláře. Také je mně známo, že můj manžel dostával mnoho dopisů. Vzpomínám si, že když jsem jednou přišla do kanceláře, vykázal mě manžel způsobem rozkazovacím a řekl, že po tom, co se mluví v kanceláři, mi nic není, a abych do kanceláře vícekrát nechodila a jej neotravovala, že tam mám svou kuchyň. Od té doby jsem se neodvážila do kanceláře bez vyzvání mého manžela. Je mně však známo, že moje sestra byla často přítomna rozhovorům osob, které přišly navštívit mého muže. Manžel s Bedřiškou zvláště od podzimu do konce února byli vzdáleni autem do pozdních nočních hodin mimo Komořany. Na můj dotaz, kde byli, odpovídali, že na různých schůzích partyzánů. Jejich pozdní návraty domů a cestování a mnohdy vyhýbavé odpovědi staly se mně podezřelé. Brzy jsem zjistila, že Bedřiška má s mým manželem milostný poměr, o čemž jsem se sama přesvědčila. (…) Když jsem se manžela někdy dotazovala, co na cestách podniká, stroze mi odpověděl, že to, co dělá, je opět partyzánština a že on je opět u partyzánů.“


Začátek upraven!

Marie Slabíková vstoupila do KSČ už v říjnu 1945, od té doby se spousta věcí změnila, zvlášť po únoru 1948.

Marie Slabíková (manželka Antonína Slabíka) - byla politická vězenkyně odsouzená na 5 let a byl jí zabaven veškerý majetek – to Pospíšil neuvádí, protože se mu to nehodí!

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Marie Slabíková 20. 8. 1949

Marie Slabíková