Přísaha Světlanypřísaha


Pospíšil se snaží udělat z PŘÍSAH akci StB.

PŘÍSAHY zavazovaly členy Světlany k práci v organizaci a k mlčenlivosti. Nikde v přísaze není zmínka o protistátní činnosti!

Byli lidé ve Světlaně, kteří podepsali PŘÍSAHU, avšak ve vězení strávili jen několik týdnů (např. Filgas, Křenek, Tvrdoň, Zvonek atd.).

Protistátní organizace SVĚTLANA byla založena a tvořena bývalými partyzány, kteří už za 2. světové války měli PŘÍSAHU, a tak není nic zvláštního, že protistátní organizace SVĚTLANA, kterou tvořili převážně partyzáni, měla taky PŘÍSAHU.

Časopis partyzán 1946

Baudis - protokol, nebo tak neco

Archiv bezpečnostních složek: V 2671 Brno

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V 2671 Brno

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V 2671 Brno

Popis obrázku