Hyeny v akci str. 311

Mezi prvními, které Slabík na Vyškovsku navštívil a buntoval do odboje. byl vzpomínaný stolařský mistr Josef Baruš (1909), otec dvou nezaopatřených dětí bydlící v Rousínově na třídě Rudé armády č. 121, oba se z minula dobře znali a byli v obchodním kontaktu. Baruš nebyl tenkráte členem žádné politické strany, organizován byl pouze v Sokole a autoklubu ve Vyškově. Z minulosti dobře věděl. kdo se mu to vnucuje. Znal Slabika jako přesvědčeného komunistu. a tak na jeho vzletné proslovy o Světlaně „nezabral". I když ho Slabík přesvědčoval sebevíc. Já jsem tenkrát Slabika odmítl, neboť jsem jeho řečem nevěřil ," vypověděl později do rehabilitačního spisu Baruš. „Na to se na mne Slabík obořil a vyhrožoval: „To nevadí..."


Josef Baruš byl stejně jako Antonín Slabík živnostník a stejně jako on se obával znárodňování. Takto vypovídal o Antonínu Slabíkovi:

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Josef Baruš 9. 8. 1949

Baruš