Hyeny v akci str. 314

V době, kdy Rudolf Lenhard nebojácně vystupoval na Valašsku proti potlačování svobod a obhajoval mnohé občany před řáděním akčních výboru, se kolem něj začaly dít podivné věci. Asi začátkem září 1948 obdržel nečekaně poštou dopis, který mu z Francie zaslal jeho dobrý známý z poválečných partyzánských srazů Josef Vávra-Stařík. Byl-li to už dopis pozměněný Státní bezpečnosti se dnes již nedozvíme, ale Rudolf Lenhard o něm žádné pochyby neměl, přesto jej taková nenadálá pozornost od muže, který byl Rudým právem začátkem června 1948 označen za osnovatele vraždy předního poválečného partyzánského činitele majora Schramma, přinutila k zamyšlení. V dopise podle Lenhardovy pozdější výpovědi stálo, že Vávra se má ve Francii dobře a vyzývá ho, aby za ním přijel. Lenhard ukázal dopis svému dobrému známému Josefu Matúšovi (1924), se kterým za války i po ní spojil svůj partyzánský osud. Oba usoudili, že Lenhard nemá na pozvání Vávry-Staříka reagovat, na dopis však odepíše. Lenhard si ve své odpovědi Vávrovi postěžoval, že se na partyzánech dějí křivdy, když jsou jim odnímány národní správy, a ujistil Vávru, že ve Zlíně zjistí, jak se vede jeho manželce. Dále ho požádal, aby další možnou korespondenci z opatrnosti posílal na adresu Rudolf Šťastný, Vsetín.


StB pozměňovala dopisy až v souvislosti s likvidací Světlany od března 1949.

Je dobré si přečíst první strany Lenhardova protokolu.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard

Lenhard