Hyeny v akci str. 316

Krátce nato obdržel Lenhard jednoho říjnového dne z Francie od Vávry další dopis, ve kterém k jeho údivu stálo: „Janošík nám zde tropil hlouposti, proto ho posíláme domů. Postarej se o něho a podej zprávu." Vše nasvědčuje tomu, že tento dopis nepsal Vávra-Stařík, ale napodobovatel jeho písma v centrále StB v Praze podle pokynů svých nadřízených. Z čeho tak soudíme? Z archivních materiálů vyplývá, že Vávra-Stařík se nikdy v exilu s Antonínem Janošíkem nesešel, nemohl se tedy kritizovat jeho chování. Janošík, který v pozdějších výpovědích nepotvrdil kontakt s Vávrou, se po jistém váhání rozhodl k návratu domů sám z důvodů osobních (stesk, nedostatek jídla v uprchlických táborech), ne pro rozpory v exilu. Lenhard s Matúšem však nemohli tušit, že uvedený dopis o Janošíkovi je součástí estébácké lsti, která je měla přimět angažovat se ve prospěch Janošíka.


Vávra to myslel tak, že Jánošík tropil hlouposti v emigraci, a tak ho posílají domů.

Jánošík byl v Německu ve styku s partyzánem Krajčírovičem, a ten zase v písemném styku s Vávrou-Staříkem.

Vávra-Stařík měl tedy informace o Jánošíkovi v Německu.

Žádná estébácká lest v souvislosti s Jánošíkem nebyla!

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Rudolf Lenhard 25. 5 .1949

Baudis - protokol, nebo tak neco