Hyeny v akci str. 318 - Slabíkova pověst v Komořanech

Zanedlouho se všichni tři sešli na ubytovně a začali diskutovat o Slabíkových návrzích. Nikdo z nich se však tenkrát hlouběji nezamyslel nad Slabíkovým vystupováním a řečmi, neporovnal informace, které Lenhard obdržel „od Vávry z Francie“ s tvrzeními Slabíka. Nevzali v úvahu ani přílišný Slabíkův nátlak na založení organizace a úskaliny spolupráce s Komořanským mluvkou. Vše mohlo být jinak, pokud by Lenhardovi nebo někomu jinému včas napadlo zajet do Komořan a poptat se, co je Slabík za člověka. Nepochybně by zjistili, že Slabík není důvěryhodný. V tom případě by patrně své kontakty s ním přerušili. To se nestalo.


Slabíkova pověst v Komořanech.

Ve Světlaně byla řada osob z Komořan a Rousínova. Kdyby měl Slabík špatnou pověst, nepodporovali by ho v protistátním odboji.

Všichni lidi z okolí Slabíka vypovídají, že měl dobrou pověst a byl vlastenec. Dokonce StB, když sepisovala protokol o neúspěšném zatčení Slabíka, uvedla v něm, že Slabík v obci požívá velmi dobré pověsti.

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – František Limanovský 9. 8. 1949Limanovský

Archiv bezpečnostních složek: V489 Brno - Brunclík 18. 10. 1949Brunclík

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Slabík

I sama StB ve svém protokolu uvádí, že Slabík má v obci velmi dobrou pověst.zatýkání