Hyeny v akci str. 318

Lenhard pak „vrchnímu veliteli“ Světlany řekl, že je v kontaktu s Burešem ze zlínského Partkolu, který slíbil finanční podporu. Slabík při vyslovení tohoto jména okamžitě zareagoval a projevil přání se s ním seznámit.


Slabík neprojevil zájem se seznámit s Burešem! Bureš a Slabík se už znali před tím.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Baudis - protokol, nebo tak neco