Hyeny v akci str. 320

Zřejmě Slabíkem informovaní estébáci se okamžitě začali zajímat o dům, kde se Janošík schovával. To o si všiml JUDr. Líbal a vzkázal Lenhardovi, aby jej navštívil. Namísto zaneprázdněného Lenharda za ním do Valašských Klobouk, přijeli Josef Matúš a Ladislav Sýkora. Při jednání jim bývalý advokát sdělil, proč chce, aby byl Janošík přesunut jinam.


Nikde v protokolech Líbala, Lenharda, Matůše a Jánošíka není uvedeno nic o tom, že by bylo nutné Jánošíka přemístit z důvodů, že by StB sledovala Líbalův dům.

Lenhard vypovídá, že musel Líbal někam odjet, a proto byl Janošík přemístěn jinam.

Kdo informoval StB, kde je ukryt Jánošík? Nikoliv Slabík, nýbrž Václav Kocourek!
Pospíšil kryje skutečné činy spolupracovníka StB Váslava Kocourka a a snaží se je převést na Antonína Slabíka.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Operativní materiál – podvazek VI/4 - Úřední záznam č. 46/48
Hlášení Václava Kocourka o Antonínu Jánošíkovi:

Kocourek

Kocourek

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard