Hyeny v akci str. 324

Za práci se Lenhardovi dostalo i skromné „odměny". Jednoho dne mu Slabík ukázal úryvek z dopisu Vávry-Staříka, který od něho údajně dostal z Francie: "Vy doma, kteří pracujete v protistátní organizaci Světlana-Jarmila, jste rozhodujícími činiteli, a ne nějací Peroutkové." Tato věta Lenhardovi podle jeho pozdějšího doznání imponovala stejně jako další obsah dopisu, ve kterém mimo jiné stálo, že "světlanáři mají plnou kompetenci zde doma a zahraničí si vyhrazuje jen stanovení data převratu". Vávra-Stařík nabádal, že se tak má stát nekrvavou cestou. "K tomu získáme co největší masy lidí a to tak, aby byl zapojen celý národ, a pak půjdou věci samočinně," Vávra měl podle Lenharda nejdříve psát o převratu plánovaném na rok 1949, pak měl jeho termín posunout na rok 1950. Údajný Vávrův dopis byl podvrh estébáků. Ve skutečnosti se Vávra-Stařík ze zahraničí nikdy nepokoušel organizovat v Československu převrat, naopak se snažil dostat do kontaktu s agenturními pracovníky StB ve snaze se jim vnutit a navázat s nimi spolupráci.


Vávra–Stařík se nehodí Pospíšilovi do jeho záměrů, proto se snaží dokázat, že Slabík organizoval Světlanu sám, bez vědomí Vávry–Staříka.

Pospíšil se snažil už na str. 311 dokázat, že Josef Vávra-Stařík Světlanu neorganizoval.