Hyeny v akci str. 327

Po čtyřdenním pobytu ve zdravém prostředí se Lenhard opět vrátil do Komořan. Slabík mu na uvítanou sdělil, že spolu pojedou autem do Brna, kde si na vlakovém nádraží vyzvednou Matúše s Pohůnkem. Všichni pak mají na pokyn nějakého francouzského konzula pohybujícího se v tom čase po Valašsku (šlo o agenta StB Jaroslava Turečka, krycím jménem Harry) převzít od hostinského o Antonína Daňka z Božic vysílačku.


V žádném protokolu (Lenhard, Matúš, Tureček) není jakákoliv zmínka o nějakém francouzském konzulovi na Valašsku, který by je posílal pro vysílačku do Božic.

Pospíšil se snáží dostat do Světlany dalšího agenta StB, ale do března 1949 byl nasazen pouze spolupracovník StB Václav Kocourek – AK32.

Cesta do Božic se uskutečnila v únoru 1949, Jaroslav Tureček se zapojil do likvidace Světlany až po 10. březnu 1949!

Pospíšil se snaží dokázat, že vysílačka byla členům Světlany podstrčena StB, to ale není pravda. Antonín Daňek z Božic měl vysílačku a nabídl ji k dispozici Světlaně.