Hyeny v akci str. 327

Na zpáteční cestě Slabík vysadil Matúše a Pohůnka na brněnském vlakovém nádraží, odkud odjeli na Valašsko, a s Lenhardem pokračoval v jízdě autem do Komořan. V průběhu následujícího únorového dne si Lenhard srovnával v hlavě předchozí Slabíkovo vystoupení ve sklípku. Začala u něj převažovat skepse a pochybnosti o Slabíkově vedení Světlany. Chtěl se proto přesvědčit, jak má Slabík zabezpečen úkryt originálů přísah a různých dalších písemností, a dotázal se o na to. Jak později Lenhard vypověděl, Slabík se začal vymlouvat, že "je nemůže dát, protože předtím dělal ve svém bytě čistku, protože se mnou pojede co nejdříve do ciziny. Nakonec řekl, že mi dokumenty neukáže. To se mě dotklo a do Slabíka jsem se pustil ještě více. Vytýkal jsem mu, že mě stále nechce zasvětit do různých záležitostí kolem Světlany a že mi cestu do zahraničí jen slibuje, na což se Slabík rozčílil a řekl: „Drž hubu, já toho mám již dost, těch tvých řečí!“ Co dodat? Lenhard svým požadavkem zřejmě Slabíka překvapil. Podle jeho reakce by se dalo soudit, že uvedené dokumenty patrně už v té dobe doma neměl a nacházely se v kanceláři Slabíkova řídícího orgána. A tak jednal podle zásady, že nejlepší obranou je útok.


Lenhard žádné pochybnosti nad vedením Světlany vůči Slabíkovi neměl – Pospíšilem vymyšleno!

Pospíšil uvádí jenom tu část protokolu Lenharda, která se mu hodí, a tu si ještě patřičně upravuje.

Ve skutečnosti chtěl Lenhard poslat písemnosti ke Světlaně Pohůnkovi.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard

Lenhard