Hyeny v akci str. 327

Rozpaky a rozčarování nepociťoval v následujících dnech jen Lenhard. Také Matúš s Pohůnkem byli cestou do Božic pro vysílačku zklamaní. Po příjezdu domů a rozbalení balíku totiž zjistili, že mají v rukou nefunkční přístroj podobající se spíše starému rádiu než vysílačce, a konstatovali, že někomu pořádně naletěli.


Pospíšil se snaží dokázat, že naletěli spolupracovníkovi StB Jaroslavu Turečkovi, který jim podstrčil místo vysílačky rádio, to ale není pravda.

Nikde v jejich protokolech se nepíše o zklamání z vysílačky, ani o konstatování, že by někonu naletěli. Vysílačku dodal skupině Světlana Antonín Daněk z Božic, ta ale byla zrezivělá, protože byla ukrytá někde v zemi.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Josef Matúš 28. 3. 1949

Matúš

matúš