Hyeny v akci str. 327

Slabík měl v té době vůbec napilno. Spolu s Lenhardem navštívil v Litenčicích barona Podstatského, který Slabíka neměl příliš v oblibě a nedůvěřoval mu. To však Lenhard nevycítil, proto mu Slabík mohl tvrdit, že právě Podstatský by se po jejich útěku do ciziny mohl stát nástupcem ve vedení Světlany.


Pospíšil píše, že baron Podstatský neměl Slabíka v oblibě a nedůvěřoval mu.

Lenhard vypovídal ve svém protokolu něco jiného.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard