Hyeny v akci str. 328

Lenhard se od Daňka vrátil zpět do Račic. Protože však byl prožitými událostmi velice rozrušen, rozhodl se konečně vyřešit svou situaci a rozjel se zpět za Slabíkem do Komořan. Doma ho ale nezastihl, ukázal se až po celém dni čekání. Následný rozhovor s Lenhardem mu rozhodně nebyl příjemný, proto zvolil osvědčenou taktiku. Začal Lenhardovi vyčítat, že na Kroměřížsku, kde předtím "operoval", příliš nepochodil. Lenhard se ale už nedal zatlačit do kouta a stejně razantně Slabíkovi odpověděl, že pochybuje o poslání Světlany. Také jej důrazně žádal, aby mu pomohl dostat se na Západ, jak neustále sliboval. Výbušná atmosféra se nečekaně uklidnila, když se ve dveřích objevila neohlášená Lenhardova snoubenka Marie Vajdová. Slabík si mohl oddechnout a s úlevou se vzdálit. Vajdová měla Lenhardovi hodně co říci, nebyly to však pozitivní zprávy. Lenhard se od ní dozvěděl, že lidé, kteří do Světlany vstoupili, teď mají strach ze zatčení, převládá u nich vztek a rozčarování, že se politická situace nevyvíjí tak, jak jim bylo slibováno. Loučení následujícího dne na komořanském vlakovém nádraží bylo pro oba bolestné. Cítili, že nad jejich budoucností visí ještě větší nejistota než kdykoliv předtím. Poslední objetí a pak už se Lenhard jen díval za odjíždějícím vlakem, než se mu ztratil z očí...


Lenhard se od Daňka vrátil do Komořan, ke Slabíkovi, kde přespal.

Lenhard nejel za Slabíkem do Komořan, ale Slabík za Lenhardem do Račic.

Marii Vajdovou přivezl do Račic za Lenhardem Slabík. Vajdová dovezla z Valašska vzkaz pro Lenharda.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard