Hyeny v akci str. 328

Ve chvílích beznaděje požádal Lenhard svého „velitele" o pistoli, tu však jindy tak pohotový Slabík tentokráte neměl u sebe. Doporučil mu alespoň, aby se za žádných okolností nenechal zatknout.


Podle Pospíšila Lenhard u sebe NEMĚL pistoli, proto o ni požádal Slabíka, který však také zrovna žádnou neměl.

Lenhard do protokolu vypověděl, že pistoli MĚL a chtěl po Slabíkovi menší.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard