Hyeny v akci str. 329

Pozadí uvedených dramatických okamžiků v Komořanech osvětlil autorovi tehdejší příslušník StB Jaroslav Daniel, který se „zátahu" na Slabíka osobně zúčastnil. Po počátečním váhání řekl, že se jednalo o předem domluvenou akci Krajského velitelství StB Brno, kterou řídil velitel KV StB Antonín Langmayer. Jak útěk Slabika, tak Bedřišky byl jen dobře sehranou komedii v estébácké režii. Pravdou však je, že se v Komořanech střílelo. Estébácký agent a Slabíkův přítel Pravoslav Melichárek při akci nečekaně zazmatkoval, snažil se uprchnout a jeden z neinformovaných estebáků ho na místě zastřelil. Pokud šlo o zbraně schované u Slabíka, byly k němu brněnskými příslušníky StB předem dodány, aby pak byly řadovými nezasvěcenými estébáky následné objeveny.


Zatýkání Antonín Slabíka za protistátní činnost – ve všech materiálech StB je uvedeno, že Antonín Slabík měl být 10. března 1949 zatčen za protistátní činnost. Pospíšil uvádí výpověď pracovníka StB Jaroslava Daniela, kterou považuje za pravdivou. Zde je ovšem rozdíl ve výpovědích Daniela před rokem 1989 a po pádu komunistického režimu.

Kdo byl Jaroslav Daniel ?
Jaroslav Daniel byl v roce 1997 odsouzen k 5 letům za brutální vyšetřovací metody členů Světlany a nyní mu je dána příležitost vypovídat o zatýkání vedoucího Světlany, které se Danielovi nepovedlo. Daniel měl mezi vězni přezdívku „PRASE“ – ideální člověk na tvorbu historie.

Ve všech materiálech z té doby je uvedeno, že Slabík měl být zatčen. Sám Daniel dokonce podepisuje protokol o zatýkání Slabíka a důvody, proč k jeho zatčení nedošlo.

I při inspekci v roce 1966 Daniel vypovídá stejně jako v roce 1949 - že měl zatknout Slabíka, což se mu nepovedlo.

Po pádu totalitního režimu se Pospíšil kontaktuje s Danielem. Mají stejný zájem – pomstít se Antonínu Slabíkovi. Proto Daniel začne vypovídat jinak.

Pospíšil dává Danielovi možnost pomstít se Antonínu Slabíkovi. Danielovi se zatčení Slabíka 10. března 1949 nepodařilo, protože mu utekla tehdy dvaadvacetiletá Bedřiška Slavíková, která ho varovala, aby nechodil domů.

Političtí vězňové a lidé zaměření proti totalitě si čtou v knize HYENY V AKCI nesmysly brutálního vyšetřovatele Daniela, který se chce pomstít lidem bojícím proti totalitě.

Pospíšil použije zatýkání Slabíka ještě na str. 359/360

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Slabík

Daniel

Daniel

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín SlabíkArchiv bezpečnostvních složek: A8 1365 podsvazek II - Jaroslav Daniel

Archiv bezpečnostních složek : S/2 - 192 - 2Archiv bezpečnostních složek : S/2 - 192 - 2