Hyeny v akci str. 329

Také domluva Slabíka s Lenhardem, kde by se měl Lenhard dále ukrýt, zapadla do estébáckých záměrů. Ty však v tomto případě nevyšly, protože Lenhard odcestoval do Božic o den později než Slabíkem smluveno. Přichystaná past v Božicíc proto sklapla naprázdno.


U Daňka v Božicích žádná past nachystána nebyla!

Slabík a Lenhard neměli tušení, že StB má informace o Antonínu Daňkovi z Božic. O Antonínu Daňkovi informoval StB Václav Kocourek - AK-32

Zatýkání začalo současně 10. - 11. března 1949 jak na Valašsku, tak na Znojemsku a jiných místech ČSR.