Hyeny v akci str. 329

Po seznámení s Lenhardem mu potvrdil, co se událo v Komořanech při zatýkání Slabíka a Melichárka 10. března 1949. Bébar, kterého Slabík na „útěku“ kontaktoval, se od něj dozvěděl, že se bezpečnostním orgánům údajně nepodařilo najít v Komořanech zbraně a vysílačku. Lenhard na to Bébarovi řekl: „Domnívám se, že to s tou vysílačkou byla jen Slabíkova chvála, jelikož se o ní nikdy nezmínil, že by ji měl doma." Bébar také Lenhardovi řekl, jak při jejich setkání obvinil Slabíka, že se zachoval vůči jeho matce Otílii Bébarové bezohledně, když ji zbraní nutil podepsat přísahu věrnosti Světlaně. Tuto zprávu o Slabíkově charakteru však Lenhard nebral jako další vážnou výstrahu...


Slabík nenutil zbraní O. Bébarovou podepsat přísahu Světlany! Chtěl pouze, aby mu Otílie Bébarová přinesla z Komořan šaty.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard