Hyeny v akci str. 329/330

Jejich rozhovor se protáhl do pozdního odpoledne. Lenhard se pak už z bezpečnostních důvodů k Polčákové do Mikulova nevrátil a odjel s Bébarem do Brna, kde se chtěli pokusit navázat kontakt s Antonínem Slabíkem „unikajícím“ Státní bezpečnosti. V Brně přespali u Bébarové známé Vítězslavy Vašínové. Jejich přesun byl však patrně sledován příslušníky StB. Jinak si totiž nelze vysvětlit, že na adresu Vašínové byl následující den v poledních hodinách doručen dopis pro Lenharda, poslaný údajně Vávrou-Staříkem z Francie. V dopisu mimo jiné stálo: „Spoj se ihned s mým příbuzným Martinem Novotňákem (1891, vrchní strážmistr ve výslužbě - poznámka autora) ze Strážnice. Ten, kdo bude u Martina, převede Tě přes hranice. Má zkušenosti. Aniž by v něm vzniklo vážné podezření, jak to, že vůbec někdo zjistil, kde se nyní nachází, Lenhard do Framcie okamžitě odepsal: „Dopis jsem obdržel, Tonda (míněn Antonín Slabík - poznámka autora) prchá před svým zatčením. Jedu k Martinovi. Brzy se sejdeme“


Past StB na Antonína Slabíka – Pospíšil musí lhát a upravovat archivní materiály.

Přesun nebyl sledován StB. Dopis, který přišel na adresu Vašínové, nebyl určen Lenhardovi, ale Slabíkovi!

Jelikož se Slabíkovi podařilo uprchnout před zatčením 10. března 1949, vymyslela StB na dopadení Slabíka past. Protože StB měla na ústředí, kde se kontrolovala Vávrova korespondence s domovem, člověka, který uměl napodobit Vávrovo písmo, byl na adresu Bébarovy známé, Vítězslavy Vašínové, do Brna napsán dopis jakože od Vávry–Staříka, který vyzýval Slabíka, že mu bude pomoženo za hranice.

Tento dopis se dostal do rukou Rudolfa Lenharda, který se u Vašínové skrýval. Lenhard na základě tohoto dopisu odjel do Strážnice k Marii Novotňákové, sestře Vávry-Staříka. Tam na něj čekal spolupracovník StB Bedřich Doubek. Ve Strážnici vystupoval Doubek jako Jožka Zeman, zaměstnanec francouzského konzulátu. Sdělil Lenhardovi, že odjezd je připraven. StB se smířila s tím, že místo Slabíka bude dopaden alespoň Lenhard.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949
Na str. 60 protokolu Lenharda se poprvé mluví o „Joškovi“. Joška Zeman je krycí jméno agenta StB Bedřicha Doubka, který má za úkol dopadnout Slabíka.

Baudis - protokol, nebo tak neco

Popis obrázku