Hyeny v akci str. 330

Tolik Lenhard ve své pozdější výpovědi k dopisu, který ho nasměroval do konečné pasti... Nešťastník, kterému z tohoto vzkazu svitla naděje, nemohl tušit, že jde opět o léčku Státní bezpečnosti. Potvrdil to ve své výpovědi před orgány ministerstva vnitra tehdejší pracovník pražské estebácké centrály kpt. Baudy 25. března 1956: „Jak je patrno z dokumentů, odeslal Pich - Tůma dopis na adresu Vašínová bydlící v Brně. Vašínová byla přepážkou ve styku s Vávrou-Staříkem a Antonínem Slabíkem." Šlo tedy o dopis vyrobený patrně podle pokynů Picha-Tůmy specialistou ministerstva vnitra napodobujícím písmo Vávry–Staříka.


Pospíšil nemohl napsat, že na Slabíka byla nachystána past, píše proto o pasti na Lenharda a tu část protokolu, která se mu nehodí, jednoduše vypouští!

Z tohoto dokumentu jasně vyplývá, že Pospíšil se snaží vědomě udělat ze Slabíka agenta StB a musí při tom falšovat archivní materiály.

Archiv bezpečnostních složek: Inspekce Ministersva vnitra ČSSR A8 č.j. IM 85/55

Baudis