a

Hyeny v akci str. 330

Onen Jožka, který měl Lenharda údajně přepravit přes hranice na Západ, mu sdělil, že „je zbytečné Slabíka hledat a kdo ví, kde tento již je“.


Věta je vytržena z kontextu. Jožka (StB) se především zajímal o osobu Antonína Slabíka, ale když mu Lenhard řekl, že se Slabíkem zratil spojení a nemohl spojení obnovit, teprve na základě tohoto vysvětlení Jožka konstatoval, že je zbytečné Slabíka hledat.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard