Hyeny v akci str. 330

Na druhý den odjel Jožka do Prahy, kde měl dojednat odjezd Lenharda do zahraničí. „Vrátil se v pátek 1.dubna 1949 v pozdních nočních hodinách. Hned mně sdělil, že odjedeme sami dva, že zde má vůz francouzkého velvyslanectví. Jožka mě pak odvedl do postranní ulice, kde skutečně stál vůz označený diplomatickou značkou CD, do něhož jsme nasedli a odjeli. Předpokládal jsem, že jedeme do Prahy, avšak pak jsem zjistil, že jsme v Brně. Zde jsme se na nějaké ulici zastavili, a když jsem vystoupil z vozu, abych pomohl řidiči nalít benzín, byl jsem vyzván, abych dal ruce vzhůru, načež jsem byl zatčen. Tím, že jsem byl takovým způsoben zrazen, byl jsem tak překvapen, že jsem se o nějakou obranu ani nepokoušel."


Pospíšil musel upravit citaci protokolu Lenhard, protože nemohl uvést, že Lenhard byl ozbrojen. Na str. 328 totiž Pospíšil uvádí, že Lenhard žádal Slabíka o pistoli, ten mu ji ale nechtěl dát - což neodpovídá skutečnosti.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard