Hyeny v akci str. 330

Co vše souviselo se zatčením Lenharda, zjistíme v materiálech ministerstva vnitra. Podle nich byl „Jožka" spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Ve skutečnosti se jmenoval Alfons Kotous, narozený 26. ledna 1914 v Brodci, okres Louny. Vystupoval také pod krycími jmény Bedřich Novotný, Bedřich Doubek, Josef Zeman a jinými. Pro kontakt s lidmi, na kterých měla Státní bezpečnost zájem, užíval jméno Beďa, Kamil, Karel a Jožka. Co o něm víme bližšího? Po válce tento vyučený holič a redaktor Mladé fronty vstoupil do KSČ, v roce 1946 byl pro různé nesrovnalosti vyloučen ze strany i Svazu českých partyzánů. Po únoru 1948 zakládá a vede na Žatecku rozsáhlou protistátní organizaci JOPO. Když byl zatčen, všechny členy skupiny oznámil StB. Na podzim 1948 byl III. správou minis¬terstva vnitra zavázán ke spolupráci se Státní bezpečností a podle archivních materiálů dále „používán do mnoha akcí, hlavně na rozpracování ilegálních skupin. Za jeho pomoci bylo likvidováno mnoho osob protistátně činných. Ve spolupráci s bezpečností se projevoval vždy jako schopný a nebojácný pomocník.“ V roce 1966 před inspekcí ministra vnitra tento muž mnoha tváří k zatčení Rudolfa Lenharda uvedl: „Na jaře 1949 jsem byl zapojen orgánem ministerstva vnitra krycím jménem Tomy (řídící orgán Antonín Liška, později Jaroslav Lachout z 5. odboru III. správy ministerstva vnitra) do akce Světlana. Mým úkolem bylo napojit se na jistou Marii Novotňákovou ze Strážnice. (...) Od řídícího orgána jsem se dozvěděl, že před mojí návštěvou dostane Novotňáková dopis jako od Vávry-Staříka ze zahraničí s tím, že za ní posílá někoho, komu má plně důvěřovat a poskytnout mu pomoc. Za tím účelem jsem před Novotňákovou vystupoval jako Josef Zeman s tím, že přicházím ze zahraničí od Vávry-Staříka. Na Novotňákovou jsem se napojil pomocí hesla. V souvislosti s tím však došlo k malé komplikaci - namísto hesla „zrádce“ jsem řekl heslo „rádce“. Dalo mi potom hodně práce, než jsem Novotňákovou přesvědčil, aby mi důvěřovala. Přirozeně jsem u Novotňákové vystupoval jako ilegalista.


Nejednalo se o Alfonse Kotouse, jak mylně uvádí Pospíšil, ale Bedřicha Doubka. Jméno je jiné, ale výpověď stejná.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek 3

Baudis - protokol, nebo tak neco