Hyeny v akci str. 332

V únoru 1949, kdy aktivity světlanářů na Valašsku vrcholily, dostal několik letáků i Šimara. Zda mu byly zaslány z Valašska, Antonínem Slabíkem z komořanského „štábu“, nebo přímo estébáky, nelze spolehlivě zjistit.


Pospíšil lže a chce znevážit protikomunistický odboj partyzánů. To, kdo poslal letáky Šimarovi, Pospíšil moc dobře ví. Nachází se to ve výslechovém protokolu Rudolfa Lenharda, v témže protokolu, ze kterého už Pospíšil mnohokrát čerpal a upravoval ho proti Antonínu Slabíkovi.

Rudolf Lenhard poslal letáky svému kamarádovi Šimarovi. Se Šimarou se Lenhard znal už z partyzánského odboje.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Lenhard

Lenhard