Hyeny v akci str. 337 - Tureček

O svém provokatérském působení na Valašsku Tureček vypovídal před orgány inspekce ministra vnitra v polovině padesátých i šedesátých let. Z jeho výpovědi z 18. prosince 1955 se dozvíme, jak se podílel na zatýkání Lenhardových spolupracovníků: „Rozpracováním případu Světlana jsem převzal krátce před zatýkáním první části této organizace. Toto bylo asi koncem měsíce února 1949. Do té doby případ zpracovával orgán StB, soudruh Rudolf Bezděk, který byl služebně zařazen na Vsetíně. Po zatčení řady osob se podařilo některým uprchnout a skrývaly se v lesích. Jmenovitě se jednalo o Josefa Matúše, Josefa Manu, Antonína Janošíka. Postup k jejich dopadem spočíval v tom, že při realizaci (zatýkání - poznámka autora) Pohůnka byly získány tiskopisy s razítkem Světlany. Protože jsme vědeli, ze Matúš má vývojku na vyvolaní tajného písma, napsali jsme mu na tento tiskopis výzvu, aby se doslavil v určitý den a hodinu na námi stanovené místo, odkud bude dovezen do štábu Světlany. Předáním této zprávy byla pověřena naše spolupracovnice Bobina Holubcová, která se za tímto účelem zkontaktovala s manželkou zatčeného Pohůnka…“


Pospíšil upravil citaci archivního materiálu. To, co se mu do jeho záměrů nehodí, musel z citace vypustit.

Pospíšil nemůže uvést:
- že se vedoucím představitelům Světlany podařilo uprchnout
- ze seznamu osob, které unikly zatčení, vynechal Lenharda, SLABÍKA, Vrbu a také Doležalovou - s těmito lidmi má Pospíšil jiné plány
- že do provedení realizace neměl ve Světlaně žádného spolupracovníka a že převzal jenom AK-32 (AK-32 je Václav Kocourek, jediný spolupracovník StB ve Světlaně do první vlny realizace)

„Postup jejich dopadení spočíval v tom, že...“ - tato část věty je vymyšlená!

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 - Světlana

Tureček