Hyeny v akci str. 338

Při dalších setkáních Turečka se Šimarou a jeho společníky se od druhé poloviny května 1949 po boku „agenta Harryho“ objevuje žena, která vědomě ve službách Státní bezpečnosti přispěla k pozdějšímu zatčení šimarovců a dalších světlanářů. Plánovači Světlany si pro tuto odsouzeníhodnou roli vybrali protřelou Aloisii Doležalovou (1922), zvanou Lola, která díky svým dlouholetým kontaktům s Josefem Vávrou-Staříkem znala hodně bývalých partyzánů. Vávra se jí svěřoval nejen se svými politickými názory, ale i s mnohými kroky, které po válce podnikl ve prospěch KSČ. Zúčastnila se také četných důvěrných porad na zlínském Partkolu a byla bystrou pozorovatelkou všeho, co se zde dělo. Její pozdější výpovědi lze považovat za objektivní, protože stejně vypovídala na StB v roce 1949 i v polovině padesátých let, kdy byl její případ šetřen inspekcí ministerstva vnitra.


Aloisie Doležalová nespolupracovala s StB vědomě!

Při zatýkání lidí, kteří se skrývali v lesích, ZNEUŽILA StB Alosii Doležalovou. Ta v domění, že pomáhá lidem k cestě do zahraničí, pomáhala ve skutečnosti StB, což ale netušila.

Její výpovědi jsou velmi rozdílné, a tak je nelze považovat za pravdivé.

Doležalová se tvzením, že spolupracovala s StB, bránila před vysokým trestem. Pospíšil tyto výslechové protokoly zneužívá ke svým záměrům.

ÚDV Policie ČR se zabývala údajnou spoluprací Aloisie Doležalové s StB a byl vypracován dokument č. j. ÚDV – 3/2007.