Hyeny v akci str. 343

Vrba však nechtěl jen tak nečinně přihlížet rozpínavostí komunistů. Na podzim roku 1948 si spolu se svým známým Ladislavem Kantorem (1920), donedávna příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, naklonili příslušnici StB ve Zlíně Annu Bečicovou a od ní se snažili získat seznam osob spolupracujících na Zlínsku s StB a značky vozidel používaných estébáky. Nakolik se jim to zdařilo, nevíme. Pravdou však je, že Bečicová vzkázala přes Kantora Vrbovi, aby upozornil Aloisii Doležalovou, že si nemá tolik dopisovat s Vávrou-Staříkem, protože její korespondence je prohlížena. Lola, jak později vypověděla, tuto radu uposlechla.


Jaromír Vrba měl kontakt na pracovnici StB Zlín. Tento kontakt měl pouze za účelem získání informací pro svou ilegální činnost. V tomto případě to Pospíšilovi nevadí. Jenom u Antonína Slabíka by v tom viděl Pospíšil velký problém.

Vrba se jí tázal, kdy bude StB zatýkat partyzány.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Jaromír Vrba 10. 6. 1949

</p></Vrba