Hyeny v akci str. 344

Pak se však stalo něco, co Vrbovou důvěrou ke Slabíkovi otřáslo. Dozvěděl se, že Slabík naléhal na některé členy organizace z Kroměříže a Přerova, jako byli Zdeněk Roháč (1921) z Přerova, Bezručova ulice čp. 13, řezník Vincenc Pražák (1907) žijící na Třídě Svobody v Kroměříži, Miroslav Neoral, bytem Bílany čp. 60, Leopold Kropáček z Přerova, Kozlovská ulice čp. 14, a další, aby promysleli a připravili zadržení tehdejšího ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody v Kroměříži a jeho přemístění do některé z chat, kde by byl držen v zajetí, dokud vláda nezlepší životní podmínky občanů.


V souvislosti s únosem generála Svobody není nikde v protokole Vrby uvedeno, že by to otřáslo důvěrou Vrby ve Slabíka!!!

Slabík na členy organizace z Kroměříže a Přerova nenaléhal, únos generála Svobody vymysleli právě kroměřížští členové Světlany.

Účelem únosu mělo být propuštění politických vězňů.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Vincenc Pražák 14. 4. 1949

Baudis - protokol, nebo tak neco

Popis obrázku