Hyeny v akci str. 344

Definitivně se Vrba se Slabíkem názorově rozešel a začal ho podezírat z nečistých úmyslů po jednom jejich konfliktu, o kterém je zmínka také ve Zprávě o prověřování stížností osob odsouzených pro činnost ve Světlaně z roku 1964: „Krátce před realizací skupiny Světlana (zatčením - poznámka autora) došlo k cestě Jaromíra Vrby a Antonína Slabíka do Prahy, kde měl Antonín Slabík udržovat kontakty se zástupci „Národní rady“. U Jaromíra Vrby vzniklo podezření, že osoby, se kterými Antonm Slabík udržuje styk, jsou nespolehlivé. Vrba si vyhradil, aby byl seznámen s osobou, se kterou má Slabík kontakt. Antonín Slabík nechal Vrbu čekat v nějaké restauraci na setkání se zástupcem „Národní rady“, kterého mu měl Slabík představit, vrátil se však bez něj se sdělením, že věc již vyřídí sám. Místo setkání s tímto zástupcem předložil Slabík Vrbovi seznam čísel, které se měl naučit jako šifrovací klíč." Po této zkušenosti se Vrba rozhodl Slabíka více nevyhledávat. Bylo však již pozdě, stal se předmětem zájmu Státní bezpečnosti.


Vrba a Slabík se názorově nerozešli, Vrba nezačal Slabíka podezírat z nečistých úmyslů!

V Praze žádný konflikt mezi Slabíkem a Vrbou nenastal.

Slabík jel do Prahy společně se členem Světlany, Zdeňkem Roháčem z Přerova. Slabík a Vrba byli domluveni, že se sejdou při obědě v Praze. Slabík a Roháč si už dopoledne vyřídili vše potřebné na schůzce se členem ilegální organizace s názvem „Národní rada“, a teprve potom se sešli s Vrbou.

Tato schůzka v Praze se konala 9. března 1949. Vrba se už se Slabíkem nesetkal, protože 10. března 1949 měl být Slabík zatčen, načež se začal proto skrývat a 22. března uprchl do Rakouska.

Vrba se po varování, které získal od příslušnice StB Bečicové, začal také skrývat.

20. dubna 1949 zastřelil Vrba při zatýkání na Vsetíně příslušníka StB Hýla. Při skrývání po tomto incidentu píše Vrba prostřednictvím Milady Palové dopis do štábu Světlany, kde žádá o odvoz do zahraničí. Jediný, s kým je Vrba ochotný se kontaktovat, je buď Javornický, nebo Jarmila. Javornický je krycí jméno Rudolfa Lenharda a Jarmila je krycí jméno Antonína Slabíka.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Zdeněk Roháč 19. 5. 1949

Kontakt na člena „Národní rady" Slabíkovi zajistil člen Světlany z Přerova Zdeněk Roháč.Roháč

Člen „Národní rady" Bedřich Kunc navrhl, aby Slabík jel s Roháčem do Prahy, kde obdrží doporuční na Huberta RipkuRoháč

Zděněk Roháč vypovídá o jeho cestě ze Slabíkem do Prahy a setkání s členem „Národní rady"Roháč

Roháč

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Jaromír Vrba 10. 6. 1949

Jaromír Vrba vypovídá o setkání se Slabíkem v Praze. Setkali se až v poledne a Slabík už před tím jednal s členem „Národní rady".Vrba

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Milada Palová 25. 7. 1949

Pospíšil uvádí, že Vrba se názorově se Slabíkem rozešel a začal ho podezírat z nečistých úmyslů po schůzce v Praze 9. březnu 1949. Ale dle výpovědi Milady Palové žádal Vrba štáb Světlany o pomoc, chtěl mluvit s Javornikým (Lenhard) a nebo s Jarmilou (Slabíkem). To se odehrálo až po 20. dubnu 1949. Z toho vyplívá, že Vrba důvěru ve Slabíka neztratil!Palová