Hyeny v akci str. 353 „Jarek" - Rudolf Lenhard

Kdo vlastně byl onen „Jarek", kterého Slabík svým návštěvníkům nejprve představil jako švagra a pak muže, který pracuje ve štábu Světlany. Podle materiálů inspekcecí ministra vnitra, které se zabývaly případem Světlana v polovině padesátých a šedesatých let, šlo o příslušníka StB Jaroslava Kramla, který ve Světlaně působil jako operativec a podílel se na zprovokování dalších občanů.


Pospíšil záměrně zaměňuje člověka bojujícího proti totalitě - Rudolfa Lenharda - za spolupracovníka StB.

Jarek bylo krycí jméno Rudolfa Lenharda, vedoucího Světlany-Makyty, který se u Slabíka po určitou dobu skrýval. Po útěku z Valašska se Lenhard skrýval na Vyškovsku, kde vystupoval pod krycím jménem Jarek Javornický.

Jan Bébar a Karel Daněk se setkal u Slabíka ve skutečnosti s Rudolfem Lenhardem, který se vydával za Jarka. Stejně vypovídá i Dušan Oslík, který se setkal s Lenhardem, ale znal ho také jako Jarka.

Pospíšil se snaží dostat do blízkosti Slabíka nějakého příslušníka StB, a tak se mu velmi hodí „udělat“ z Rudolfa Lenharda spolupracovníka StB Jaroslava Kramla.

Pospíšil úmyslně zaměňuje osobu Lenharda, člověka bojujícího proti komunistické totalitě, za spolupracovníka StB Kramla.

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Jan Bébar 15. 8. 1949

Bébar

Bébar

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Josef Baruš a spol.

Bébar

Archiv bezpečnostních složek: V489 Brno – Josef Navrátil a spol.

Danek

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Josef Baruš a spol.

Oslík