Hyeny v akci str. 354

Svatopluk Župka spojuje poprávu organizování Světlany v tomto kraji se jménem bývalého partyzána Antonína Daňka z Božic. První impuls však vyšel od někoho jiného. Z materiálů ministerstva vnitra z té doby vyplývá, že „hostinský z Božic Antonín Daněk byl pověřen velitelstvím štábu Světlany, aby na Znojemsku vytvořil tuto organizaci . A kdo nejvíce reprezentoval onen „štáb“ Světlany sídlící v Komořanech? Jméno tohoto muže je nám dobře známé - byl to Antonín Slabík. Tak k tomu došlo? Při svých cestách Moravou v podzimním a zimním čase roku 1948 a 1949 neopomněl Antonín Slabík navštívit také Znojemsko. Jako prvního si zde vyhlédl hostinského z Božic Antonína Daňka. Aby před ním Slabík působil co nejdůvěryhodněji, vzal s sebou Rudolfa Lenharda a Josefa Matúše. aby ho na cestě doprovázeli. V Božicích se později objevili také Alois Pohůnek a Rudolf Mana. Tyto návštěvy mohly v Daňkovi vzbudit přesvědčení, že Světlana je skutečně koordinovaná celostátní organizace, která se chce postavit nepravostem režimu na odpor...


Světlana na Znojemsku

Slabík si Daňka nevybral. Daňka získal do Světlany Rudolf Lenhard, a to ještě před koncem roku 1948. Daňek a Lenhard se znali už z partyzánského odboje.

Lenhard byl také členem štábu Světlany.

Slabík se setkal s Antonínem Daňkem až v únoru 1949!

V kapitole o Antonínu Daňkovi z Božic Pospíšil rovněž neuvádí, že Slabík společně s Daňkem utekli do Rakouska.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Operativní materiál – podvazek VI/4 - Úřední záznam č. 83/48
- Hlášení informátora Stb Kocourka o novém členovi Světlany – Antonínu Daňkovi z Božic

Baudis - protokol, nebo tak neco

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Rudolf Lenhard 25. 5. 1949

Baudis - protokol, nebo tak neco

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Josef Matúš 28. 3. 1949

Baudis - protokol, nebo tak neco