Hyeny v akci str. 359

Podle protokolu Aloise Prokopa se stalo toto: „Dne 10. března 1949 dostavili se na stanici Sboru národní bezpečnosti v Komořanech orgánové Státní bezpečnosti z Brna, kteří se po chvíli odebrali zadem stanice s prap. Rozsypalem a Svobodou směrem ke středu Komořan. V té době mi nebylo známo, z jakého důvodu se tito orgánové na stanici dostavili. Asi za hodinu a půl přišel Svoboda s jedním z orgánů zpět na stanici, kde mě vyzvali, abych zavolal záchrannou stanici, poněvadž jistý Melichárek z Komořan byl postřelen. Při tom sdělení jsem byl informován, že Melichárek se pokusil při zatčení uprchnouti. Po chví1i se na stanici dostavili další orgánové. Z jejich telefonické zprávy do Brna jsem vyrozuměl, že měli zatknout Slabíka, kterého však nezastihli v bytě, a že Slabíkova švagrová Bedřiška Slavíková uprchla. aby mohla Slabíka předzatčením varovat. Co se týče Bedřišky, tuto jsem vídával jezdit autem se Slabíkem. Tyto jízdy byly připisovány tomu, že s ní Slabík udržuje poměr.“


Pospíšil záměrně upravil citaci z protokolu Aloise Prokopa!

V2671 Brno - Alois Prokop 21. 6. 1949

Baudis - protokol, nebo tak neco