Hyeny v akci str. 359

Jaroslav Daniel, bývalý příslušník Státní bezpečnosti Brno, který byl v polovině devadesátých let odsouzen za sadistické výslechové metody vůči vězňům, se zatýkání v Komořanech osobně zúčastnil. Při setkání s autorem k tomu uvedl: „Velitelství StB Brno , konkrétně velitelem Langmayerem mi bylo nařízeno začít akci v Komořanech, která by vedla k zatčení Pravoslava Melichárka. Co se týkalo Antonína Slabíka, bylo nařízeno, aby se k němu do baráku šlo až po akci s Melichárkem. Předem bylo domluveno, že se Slabíkově milence Bedřišce umožní útěk z bytu Slabika, který o celém průběhu akce byl dopředu informován svým řídícím orgánem. Akci sledoval z auta, které stálo na jedné z vedlejších cest do Komořan. Bedřiška věděla, kde se Slabik nachází, a tam se k němu připojila. Slabík byl pak ještě v budoucnu použit." Daniel, který patrně chtěl ulehčit svému svědomí, také potvrdil, že cí1em zásahu nebyla likvidace Melichárka, v jeho případě šlo pouze o preventivní zatčení, po kterém měl být propuštěn, protože s StB, předtím také spolupracoval. V panice jednající Melichárek, který nebyl o akci dopředu informován, se ale dal na útěk, ve kterém mu chtěl jeden z příslušníků StB zabránit a Melichárka přitom postřelil. Toto zranění bylo natolik závažné, že při převozu do nemocnice postižený zemřel.

Jaroslav Daniel - brutální vyšetřovatel StB - je věrohodným zdrojem informací?

Pospíšilovi se nehodí archivní materiály k osobě Antonína Slabíka - ve všech je totiž uvedeno, že Slabík měl být zatčen pro protistátní činnost. Pospíšil to obešel tak, že v knize Hyeny v akci uvádí, že mu vše objasnil až příslušník StB Jaroslav Daniel.

Jaroslav Daniel měl zatknout v březnu 1949 vedoucího nejrozsáhlejší protistátní organizace, ale to se mu nepodařilo. Co můžeme od brutálního vyšetřovatele po revoluci 89 jiného očekávat, než že bude lhát. Výpověď Jaroslava Daniela, kterou údajně poskytnul spisovateli Pospíšilovi, neodpovídá archivním materiálům StB, které se týkají zatčení Antonína Slabíka a které sám Daniel v době totality podepsal.

Daniel nechce ulehčit svému svědomí, ale pomstít se Antonínu Slabíkovi - stejně jako Pospíšil.

Tato verze uvedená Pospíšilem v knize Hyeny v akci nemá logiku:
1. Slabík spolupracovník StB
2. Melichárek spolupracovník StB
Oba mají být fingovaně podle Pospíšila a Daniela zatčeni StB. Proč? Pro koho by tu komedii StB hrála a proč by při tom zastřelili svého spolupracovníka Melichárka?

Ve skutečnosti ani Slabík a ani Melichárek NEBYLI spolupracovníci StB, oba měli být zatčeni za protistátní činnost.


Zatýkání Slabíka bylo už řešeno - Hyeny v akci str. 329

Archivní materiál k zatýkání Antonína Slabíka, podepsán Jaroslavem Danielem.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Slabík

Daniel

Daniel

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín SlabíkArchiv bezpečnostvních složek: A8 1365 podsvazek II - Jaroslav DanielArchiv bezpečnostních složek : S/2 - 192 - 2

Archiv bezpečnostních složek : S/2 - 192 - 2