Hyeny v akci str. 360

O určité informovanosti Marie Slabíkové alespoň o některých záležitostech týkajících se Světlany svědčí také výpověď Josefa Svobody, který v roce 1949 sloužil na stanici Sboru národní bezpečnosti v Komořanech, před inspekcí ministra vnitra z roku 1966: „Po odchodu Antonína Slabíka do zahraničí jsem se dozvěděl od jeho manželky, že jsem jím byl veden jako člen Světlany a měl jsem přiděleno krycí jméno poručík Otnický. To mě překvapilo, neboť Slabík mi sice nabízel, abych se stal členem Světlany, ale já mu odpověděl, že s tím nechci nic mít. Se Slabíkem jsem již více o ilegální činnosti nehovořil. Do Světlany jsem byl Slabíkem zatažen podvodným způsobem. Po jeho odchodu do zahraničí za mnou přišla ještě jeho manželka s tím, že má v domě ukrytou vysí1ačku a že je to stejně drek.“


Pospíšilem upravená výpověď Josefa Svobody.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek 2

Svoboda