Hyeny v akci str. 408

Jaké konkrétní cíle Vávra dopisováním s přáteli ve vlasti sledoval, upřesnil on sám v protokolu z 8. února 1950: "Když jsem byl za hranicemi, ať už v Německu, pak ve Francii, přišel jsem na myšlenku, že bych partyzány, kteří se mnou doma sympatizovali, využil ve svůj prospěch tím, že budou sdruženi v organizaci stavějící se proti sjednocení všech odbojových složek v Československu, ve Svazu národní revoluce. Jako vedoucího jsem pověřil Antonína Slabíka, kterého jsem instruoval v dopise v tom smyslu. Žádné instrukce ohledně ilegální práce jsem Slabíkovi nedával."
Vávra tak svojí výpovědí odhalil, že Antonín Slabík při zakládání protistátní organizace Světlana nejednal na jeho pokyn. Přitom už od léta 1948 do konce zimních měsíců roku 1949 Slabík jezdil takřka po celé Moravě a všude se odvolával na údajné Vávrovy pokyny k zakládání odbojových skupin. Slabíkovu zrádnou aktivitu Vávra-Stařík postupem času sice prohlédl, bylo však již pozdě. Bez Vávrova vědomí a Slabíkovou zásluhou skončily ve vězeních stovky zprovokovaných občanů ...


1. Citace je vytržena z kontextu a je to DODATEK k protokolu Josefa Vávry-Staříka.

2. Citace je upravená a chybí tam důležité slovo „jiné".

3. Vávra neodhalil, že by Slabík nejednal na jeho pokyn při zakládání Světlany. Na té samé straně Vávrova protokolu je uvedeno : „Světlanu jsem založil s tím úmyslem, abych měl za sebou lidi, kterých jsem případně potřeboval k boji proti lidově-demokratickému zřízení v ČSR."

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek II Josef Vávra-Stařík 8. 2. 1950

Vávra