Hyeny v akci str. 408

Další dopisy od Slabíka obdržel Vávra v zimních měsících roku 1948: „Slabík mi v nich sděloval, že se domluvil se zlínskými partyzány. V té době (listopad 1948 až leden 1949 - poznámka autora) se Světlana počala vymykat z mého ideologického vlivu a vedení. (...) Tehdy jsem korespondoval se čtyřmi ženami. Byly to Kacerlová, Doležalová, Dlabajová a Foltýnová a ještě Novotňáková. Ty jsem informoval o situaci v zahraničí. Spoléhal jsem také na Antonína Slabíka, ve kterém jsem viděl vedoucího Světlany, který by se řídil mými příkazy. V zimě roku 1948 mně Slabík psal, že jej partyzáni na Moravě zvolili svým velitelem a mě v zahraničí jeho zástupcem. Proto jsem jej začal více informovat o některých osobách v emigraci, které pocházely z našeho kraje a mohly mít vliv na partyzány. Ponejvíce jsem se obával, že by na partyzány mohl působit Antonín Bartoš, ale také mjr. Bogataj.“


1. Pospíšil uvádí jenom to, co se mu hodí do jeho záměrů. Například neuvede, že Vávra chtěl navázat spojení vysílačkou, kterou by mohl řídit činnost Světlany.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek II Josef Vávra-Stařík 8. 2. 1950

Vávra