Hyeny v akci str. 410

Na to, aby někdo rozpoznal, že se Vávra-Stařík chová jako hochštapler a je pro exil svými postoji nepřijatelný, však nebylo zapotřebí zpravodajců. Přišli na to i Vávrovi nejbližší, jak on sám potvrzuje ve své výpovědi: „Přišli za mnou Kojecký, Doskočil a další a žádali mě, abych bez jejich souhlasu nic nedělal a přestal se hádat s politickými činiteli v Paříži, což prý jim škodí. Také po mně chtěli seznamy, s kým si v ČSR koresponduji, a abych veškeré práce vykonával jen s jejich souhlasem. Já jsem jim řekl, že jim nemohu vyhovět. V té době jsem dostával také informace od Slabíka, byly nejasné. Byl jsem ujišťován, že s mým počínáním partyzáni stále souhlasí.“


1. Citace je vytržena z kontextu. Lidé v exilu řešili problémy kolem vysílačky.

2. Citace je uváděná jako souvislý text, ale podstatná část tam není uvedená.

3. Část o Světlaně a Slabíkovi je upravená.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek II Josef Vávra-Stařík 8. 2. 1950Oslík